• Helse Miljø og Sikkerhet
• Kvalitetssikring
• Kurs på Gran Canaria
Copyright © 2009 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Copyright © 2011 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Mercur
Ressursutvikling AS
-vi gjør det enklere for deg-
Hjem
Om oss
Produkter
Linker
Kontakt
Agenda:
·         Velkommen og presentasjon
·         Gjennomgang av sikkerhetsrutiner
·         Gruppearbeid - diskusjonsoppgave på HMS
·         Hva ligger i begrepene Helse-, miljø,- og sikkerhet? 
·         Innføring i arbeidsmiljøloven
·         Orientering om aml´s forskrifter
·         Hvilke bestemmelser har betydning i din bransje og i din bedrift?
·         Viktige momenter i HMS arbeidet
·         Hva er systematisk HMS arbeid? Og hvordan skal det gjennomføres?
·         Ledelse, Kommunikasjon
·         Gjennomgang av risikoanalyse og handlingsplan
·         Gruppeoppgave - risikoanalyse
·         Arbeidsmiljøfaktorer
·         Psykososialt arbeidsmiljø, hva motiverer og demotiverer.
·         Hvor store krav kan/bør man sette til medarbeiderne.
·         Gruppeoppgave -diskusjon rundt det psykososiale arbeidsmiljøet
·         Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
·         Inkluderende arbeidsliv
·         Varsling
·         Oppsett av handlingsplan for videre arbeid med HMS

Kursleders informasjon:
Etter å ha hatt ca 1000 bedriftsledere på kurs vil jeg informere om at HMS er så mye mer enn man i utgangspunktet tror. Hver eneste dag tar dere mange HMS-beslutninger, hver gang dere tenker på hvordan dere kan forbedre drift, øke omsetning, øke effektivitet eller spare omkostninger er det faktisk en del av HMS arbeidet i bedriften. Salg, service, kommunikasjon og ledelse er naturlige elementer i HMS.

Pris pr. person er kr. 3.900,-