Mercur
Ressursutvikling AS
-vi gjør det enklere for deg-
DEMO HMS og KS
 
Copyright © 2009 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
HMS-system:
Alle bedrifter i Norge som har 1 ansatt eller fler er pålagt å ha og bruke et HMS-system. Bruken skal dokumenteres bl.a. ved at man går vernerunder og arkiverer skjemaene, resultatene og aktivitetene man har iverksatt for å lukke avvikene.

Grunnen til at vi har et HMS-system er at vi ønsker å drive vår bedrift så effektivt og lønnsomt som mulig. Vi ønsker å unngå uhell, ulykker og dårlig motiverte medarbeidere. Vi ønsker derimot glade, motiverte, effektive og friske medarbeidere som jobber i et tryggest mulig arbeidsmiljø.

HMS-systemet trenger ikke å være komplisert.

Innholdet vil variere fra bedrift til bedrift etter hvilke type arbeidsoperasjoner og hvor komplisert bedriftsstrukturen er. Utgangspunktet for et hvert system er en risikoanalyse i bedriften, utarbeidelse av instrukser og rutiner samt en jevnlig gjennomgang for å sjekke at man faktisk jobber innenfor de riktige rutinene.

Demo av HMS-system Demo av KS-system Alle bransjer Bygg- og Anlegg
Hjem     Om Oss     Produkter     Kontaktinformasjon