• Helse Miljø og Sikkerhet
• Kvalitetssikring
• Kurs på Gran Canaria
Copyright © 2009 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Copyright © 2011 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Mercur
Ressursutvikling AS
-vi gjør det enklere for deg-
Hjem
Om oss
Produkter
Linker
Kontakt
  Helse, miljø og sikkerhet
Hva er HMS?
HMS er system for internkontroll, oppfølging, og dokumentasjon av Helse -,Miljø og Sikkerhet i bedriften i forhold til krav i sikkerhetslovgivningen. Kvalitetssikring av arbeid/tjenester er en del av helheten i styringssystemene.

Hvem trenger system for HMS?
Alle virksomheter som har ansatte, og enmannsbedrifter innen bygg & anlegg trenger system for HMS. Arbeidstilsynet stiller dessuten spesielle krav til vel 22 næringer som i tillegg skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste for overvåking av de ansattes helse og arbeidsforhold.

Hvilke fordeler har bedriften ved å ha en god HMS?
God informasjon om HMS på arbeidsplassene og involvering av ansatte gir større sikkerhet, ryddighet og trivsel. Med dette oppnår virksomheten tillit i bransjen og hevder seg som en seriøs samarbeidspartner i konkurransen om arbeidsoppdrag.

Lønnsomhet?
HMS handler også om god økonomistyring og effektivitet. Friske og motiverte medarbeidere som arbeider under trygge og sikre arbeidsforhold vil både på kort og lang sikt sikre bedriftens fortsatte eksistens.