Mercur
Ressursutvikling AS
-vi gjør det enklere for deg-
• Helse Miljø og Sikkerhet
• Kvalitetssikring
• Kurs på Gran Canaria
• Helse Miljø og Sikkerhet
• Kvalitetssikring
• Kurs på Gran Canaria
Copyright © 2009 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Hjem     Om Oss     Kurs & Tjenester     Kontaktinformasjon 
Copyright © 2009 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
• Helse Miljø og Sikkerhet
• Kvalitetssikring
• Kurs på Gran Canaria
Mercur
Ressursutvikling AS
-vi gjør det enklere for deg-
Hjem     Om Oss     Produkter   Linker  Kontaktinformasjon 
Sertifisering
Utvikling av kvalitetssystem (KS) som danner grunnlag for sertifisering etter ISO 9001 vil være ulik for hver virksomhet. Dette skyldes flere forhold, f.eks.:

·Virksomheter er ulike.

·Kvalitetssystemet skal være prosessorientert, dvs. være bygget opp etter hvordan virksomheten er innrettet og virker i praksis.

·Det stilles ulike til krav til virksomheter, f.eks. krav fra: kunder, myndigheter, samfunn, ansatte, eiere, finansinstitusjoner, samt virksomhetens egne krav til seg selv.

·Det er stor forskjell i hva som allerede er på plass og dermed hva som trengs å utvikles.

Motivasjon for å sertifisere
Grunnene til å sertifisere virksomheten kan sikkert være mange, men vår erfaring viser at disse oftest kan dele inn i to hovedkategorier:

1. Ønske om ”skilt på veggen” som viser at vi duger.

2. Ønske om bedre styring av virksomheten ved innføring av kvalitetssikring.

Den første er ofte initiert av at kunder krever (eller foretrekker) en sertifisert virksomhet. Organisasjoner med dette utgangspunkt opplever gjerne sertifiseringsprosessen som tung og arbeidskrevende, og synes det er tungt og dyrt å holde sertifiseringen ved like.
Har man punkt 2 som utgangspunkt, gjerne i kombinasjon med punkt 1, fortoner det seg helt annerledes. En virksomhet som ønsker å benytte anledningen til å gjennomgå sine aktiviteter og opprette et hensiktmessig styringssystem for sin virksomhet opplever oftest dette som nyttig og lønnsomt.

Omfanget av utviklingsarbeidet
Beskrivelsen ovenfor gjør det nær sagt umulig å si hva som skal til for at en virksomhet skal få på plass et kvalitetssystem uten å sette seg grundig inn i den aktuelle virksomhet. Generelt kan man si at det tar en god del tid og ressurser, og det er helt avgjørende at toppledelsen virkelig vil dette og er villig til å sette av nok ressurser til å få det på plass.

Forprosjekt
En måte å komme frem til noe mer konkret kan være å gjennomføre et forprosjekt hvor man ser på organisasjonens oppbygging, prosesser i virksomheten og hva som er på plass av dokumentasjon rundt disse. Vurdering av hvor hensiktsmessig dagens organisering er kan også være nyttig på dette stadiet. Deretter utarbeides en fremdriftsplan med beregning av nødvendige ressurser som brukes som grunnlag for å si noe om kostnadsramme og realistisk tidsplan for når sertifisering kan gjennomføres.ISO 9001 - SERTIFISERING