• Helse Miljø og Sikkerhet
• Kvalitetssikring
• Kurs på Gran Canaria
Copyright © 2009 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Copyright © 2011 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Mercur
Ressursutvikling AS
-vi gjør det enklere for deg-
Hjem
Om oss
Produkter
Linker
Kontakt
  Helse, miljø og sikkerhet
Innholdsfortegnelse HMS-system
Copyright © 2011 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Tilbake til KJØP siden
1.      Bedriftens målsetting for helse, miljø og sikkerhet
1.1    Organisasjonskart
1.2    Beskrivelse av bedriften
2.      Bedriftens mål for kommende år
2.1    Kartlegging av feil/mangler for siste år
3.      Vernetjeneste, helse og miljø
3.1    Verneombud
3.2    Tillitsvalgt
3.2.1 Avtale om verneombud
3.3    Helse
3.4    Miljø
3,5    Lover og forskrifter
3.6    Bedriftshelsetjeneste
4.      Avfall
4.1    Spesialavfall
5.1    Instruks for vedlikehold av bygninger og uteareal
5.2    Vedlikehold
5.3    Rutiner ved innkjøp av maskiner og utstyr
6.      Rutine for interne vernerunder
6.1    Sjekkliste for vernerunder, 5 sider
6.2    Sjekkliste, brannvern
6.3    Sjekkliste, elektrisk anlegg
6.4    Instruks for kontroll av brannslukkere
6.5    Vernerunderapport
6.6    Vernerundelogg
7.      Sikkerhet
7.1    Produktdatablad og stoffkartotek
7.2    Verneutstyr
7.3    Instruks førstehjelpsutstyr
7.4    Brannslukkerutstyr
7.5    Brannvern
7.6    Branninstruks
7.7    Utfyllende forklaring,  branninstruks
7.8    Evakueringsplan
7.9    Ordensregler brannvern
7.10  Rutiner etter brann
7.11  Forholdsregler ved ran og ransforsøk
7.12  Rutiner ved innbrudd
8.      Katastrofeplan
8.1    Handlingsplan ved alvorlig ulykke
9.      Opplæring
9.1    Kvitteringsskjema, opplæring
10.    Registrering og behandling av avvik
10.1  Skjema for avviksmelding
10.2  Avviksprotokoll
10.3  Melding om endring
11.    Rutine for varsling
11.1  Skjema for intern varsling
11.2  Skjema for intern oppfølging av varsling
12.    Risikovurdering
13.    Personellbehandling
13.1  Instruks vedr. vurdering om omplassering
13.2  Informasjonsplan
13.3  Avtale vedr. Arbeidsreglement
14     Dokumentstyring
15     Intern revisjon av HMS-systemet