• Helse Miljø og Sikkerhet
• Kvalitetssikring
• Kurs på Gran Canaria
Copyright © 2009 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Copyright © 2011 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Mercur
Ressursutvikling AS
-vi gjør det enklere for deg-
Hjem
Om oss
Produkter
Linker
Kontakt
Bygge- og Anleggsbransjen
Vi utarbeider kvalitetssystemer til bedrifter i bygge- og anleggsbransjen og har levert flere tusen ks-systemer siden starten i 1997. I tillegg hjelper vi til med utformingen av søknaden for Sentral godkjenning for ansvarsrett.

Kvalitetssystem er alt fra en liten driftshåndbok til store sertifiserte systemer som f.eks ISO 9001.
Hvilket kvalitetssystem man trenger eller må ha er avhengig av hvilke krav som stilles til bedriften. For eksempel har bygg- og anleggsbransjen krav om kvalitetssystem for å kunne få lov til å utføre søknadspliktige oppdrag. Her er det den Norske staten som har innført kravet. Andre bedrifter kan få krav fra kundene, eller leverandørene om å innføre kvalitetssikring i sin bedrift.

Selv om man får krav om innføring av kvalitetssikringssystem er det også et spørsmål om hvilke deler av bedriften som faktisk får dette kravet, man trenger f.eks ikke å sertifisere en hel bedrift dersom kravet bare gjelder deler av bedriftens funksjoner.

En del fremtidsrettede bedriftsledere har innført kvalitetssikring i sine bedrifter ene og alene av den grunn at de ser at dette betyr sikrere drift, bedre økonomi og derav trygghet for både dem selv, de ansatte, kundene og miljøet.

De bedrifter som ikke begynner å planlegge sin kvalitet i løpet av de neste årene vil få problemer med fortsatt drift og med konkurranseevnen.
Konsekvensene av dette kan man selv tenke seg.
Det er bedriftens leder som har ansvaret, sammen med styret.
Vil man ta sjansen på å ikke gjøre noe ?