Mercur Ressursutvikling AS

Registreringsskjema for HMS-system og Kvalitetssystem.

Fyll ut registreringsskjemaet og trykk på SEND og du vil få en bekreftelse fra oss

Firmanavn:
Adresse:
Postnr:
Sted:
Besøksadresse:
Kommune:
Daglig leder:
Styreformann:
Organisasjonsnummer:
Antall ansatte:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-post:
Hjemmeside:
Bankforbindelse:
Forsikringsselskap:
Regnskapsfører:
Revisor:
Bransje:
Personellansvarlig:
HMS-ansvarlig:
KS-ansvarlig:
Ansvarlig for brannslokkerutstyr:
Ansvarlig for førstehjelpsutstyr:
Ansvarlig for bygninger:
Ansvarlig for maskiner og utstyr:
Arbeidstid:
Verneombud:
Tillitsvalgt:
Bedriftshelsetjeneste (navn):
Ansvarlig for stoffkartotek:
Hvor er førstehjelpsutstyr plassert?
Hvor er brannslokkerutstyr plassert?
Hvordan blir vanlig avfall behandlet?
Hvordan blir spesialavfall behandlet?
Hvor blir personell evakuert ved brann el.l.?
Eksempel:         Ola Normann, Sivilingeniør, 14
Faglig leder 1:  Navn, høyeste utdannelse og antall år praksis.
Faglig leder 2:  Navn, høyeste utdannelse og antall år praksis.
Faglig leder 3:  Navn, høyeste utdannelse og antall år praksis.
Gjelder KUN Bygg og Anlegg