• Helse Miljø og Sikkerhet
• Kvalitetssikring
• Kurs på Gran Canaria
Copyright © 2009 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Copyright © 2011 by Mercur Ressursutvikling AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kvalitet@mercur.as
Mercur
Ressursutvikling AS
-vi gjør det enklere for deg-
Hjem
Om oss
Produkter
Linker
Kontakt
Sjekklister
Ønsker du et enkelt system for å fylle ut og administrere sjekklister?

Vi har utarbeidet et enkelt og bruksvennlig system der du henter sjekklisten via internett på din mobiltelefon, fyller den ut med enkel avkrysning og noe tekst, trykker på SEND knappen og systemet sender sjekklisten automatisk til din e-post. Da er det enkelt å arkivere sjekklisten elektronisk eller skrive den ut og arkivere den sammen med prosjektpapirene.

Dette er kanskje den enkleste måten pr i dag å oppfylle kravene om egenkontroll. Nå kan du når som helst dokumentere ovenfor ekstern kontrollør, myndighetene eller oppdragsgiver at du har oppfyllt dine forpliktelser når det gjelder å gjennomføre lovpålagt egenkontroll.
Vi utarbeider sjekklistene sammen med deg, og du får lisens av oss for bruken av systemet.
Ta kontakt for pristilbud
Eksempel på sjekkliste